Směsi pro realizaci dotačních titulů MZe

Směsi pro realizaci dotačních titulů MZe

 • Diverzifikace plodin § 9 NV PP
 • Trvalé travní porosty § 10 NV PP
 • Plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA) § 11 NV PP
 • Plocha s meziplodinami § 17 NV PP
 • Plocha s plodinami, které vážou dusík § 18 NV PP
 • Bílkovinné plodiny § 28 NV pp
 • Biopásy § 21 NV č. 75/2015 Sb.
 • Ochrana čejky chocholaté § 22 NV č. 75/2015 Sb.

Nabízíme Vám osiva hrachu, bobu, lupiny, sóji, vojtěšky, jetelů, směsi uvedených plodin, nebo jejich směsi s obilovinami, směsi pro TTP, zelený úhor, plodiny pro směs meziplodin (bojínek luční, festulolium sp., hořčice bílá, jetel nachový, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, lesknice kanárská, peluška, pohanka obecná, proso seté, ředkev olejná, slunečnice roční, srha lalačnatá, svazenka vratičolistá, světlice barvířská, vikev panonská, žito trsnaté).

SMĚSI PRO GREENING

příklady směsí:

70 - 90 %                       10 - 30 %

hořčice                           svazenka

ředkev                            svazenka

ředkev                            hořčice

pohanka                         svazenka

jílek                                svazenka

dále mícháme směsi dle přání zákazníka

SMĚSI PRO BIOPÁSY A OCHRANU ČEJKY CHOCHOLATÉ DLE NV č. 75/2015 Sb.

 • směs pro jednoletý krmný biopás
 • směs pro víceletý nektarodárný biopás
 • směs pro jednoletý krmný biopás - čejka
 • směs jednoletá opylovači - čejka