PROJEKT MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ

DRUŽINA, SPOL. S R.O. - POŘÍZENÍ ENERGETICKY EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE NA ZPRACOVÁNÍ SLADU

 

REG. Č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017256

 

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti provozu sladovny v Táboře společnosti DRUŽINA, spol. s r.o. Předmětem projektu je

výměna současných hořáků ve dvou hvozdech a rekonstrukce komor. Další opatření se bude týkat provedení výměny čtyř pražičů za jeden nový pražič.

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

 

 

DRUŽINA, SPOL. S R.O. - POŘÍZENÍ ENERGETICKY EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE NA ZPRACOVÁNÍ SLADU

je spolufinancován Evropskou unií.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Cílem projektu je: zvýšení kvality výsledného produktu využitím modernější, výkonnější a ke zpracovávané surovině šetrnější technologie, zvýšení kapacity výroby a skladovacích prostor, snížení energetické náročnosti a zásadní zefektivnění využití tepla při sušení sladu.

PROJEKT MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ

 

 

Projekt SKLADOVACÍ SILA NA SLADOVNICKÝ JEČMEN A SLAD VE STRMILOVĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Cílem projektu je: zvýšení kapacity skladovacích prostor

PROJEKT MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ

 

 

PROJEKT MODERNIZACE SLADOVNY TÁBOR

je spolufinancován Evropskou unií.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Cílem projektu je: zlepšení monitorování kvality produkce, zvýšení kapacity skladovacích prostor, snížení úniku spalin

PROJEKT MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sladovna-tabor-1..pdf 76.6 Kb