Historie našich sladoven

Historie našich sladoven

V roce 1872 byla u vlakového nádraží v Táboře založena Vývozní sladovna a obilní tržnice a.s. Provoz byl zahájen již v roce 1873 s kapacitou 2 500 t sladu ročně.

V roce 1880  se stává vlastníkem Emanuel Wodička, ke kterému se následně přidává jako společník A. Rudolf. Vzniká tak firma "Wodička a Rudolf" veř. obch. spol. Tábor. V roce 1940 přechází sladovna do vlastnictví rodiny Rudolfů ("Sladovna Rudolf") a E. Wodička je zbaven majetku pro židovský původ. V areálu sladovny působí i firmy Maltogen (r. 1921 - 1948) a Testa (r. 1934 - 1948), zabývající se výrobou náhražky kávy, sladové mouky, perleťových a umělohmotných knoflíků. Po roce 1945 získává E. Wodička část majetku zpět, ale již v r. 1948 je sladovna znárodněna. Po znárodnění spadá sladovna v Táboře pod Sladovny Prostějov.

Po privatizaci, až do roku 2012, provozuje sladovnu p. Holub, v roce 2012 přechází Sladovna Tábor do vlastnictví Družiny spol. s r.o.

Našim odběratelům nabízíme slad český, bavorský a karamelový (v ČR vyrábí karamelový slad pouze Sladovna Tábor a Litovel, ostatní se dováží ze SRN). V roce 2012 byla celková roční výroba 4 653,52 t (3 967,3 t českého, 107 t bavorského a 579,22 t karamelového sladu), v r. 2015 bylo dosaženo celkové roční produkce sladu 11 323,5 t (9 516,8 t českého, 227,2 t bavorského, 1 579,5 t karamelového sladu).

V roce 2012 bylo ze Sladovny Tábor exportováno na zahraniční trhy 2 628,1 t sladu, v roce 2015 činil již vývoz 6 171,5 t. Slad je vyvážen do USA, Austrálie, východní Evropy a Asie.

Našim největším tuzemským odběratelem sladů je Budějovický Budvar s.p. Sladovna Tábor vykoupí ročně od prvovýrobců okolo 12 tis. t sladovnického ječmene.

Preferovanými odrůdami jsou v současné době Bojos, Malz, Francin a Laudis 550.

Sladovnu ve Mšeně provozuje Družina spol. s r.o. od roku 2014. V r. 2015 činila roční produkce 1 823 t. Cílem je zvýšení výroby na 6 tis. t sladu ročně. V současné době prochází sladovna rozsáhlou modernizací a rozšířením provozu za přispění finančních prostředků z fondů EU.

V letech 2016 - 2017 plánujeme zvýšení skladovací kapacity a výstavby expediční koncovky.