Luskoviny

Luskoviny

JARNÍ LUSKOVINY - NABÍDKA 2024

HRÁCH SETÝ

odrůda barva semen typ ranost vzrůst tvar zrna výsevek MKS/ha zástupce v ČR poznámka
LUMP  žlutá  semi-leafles  SR  90 válcovitý  0,9-1,0  SAATEN UNION  vysoký výnos
ASTRONAUTE  žlutá  semi-leafles  PR  90  válcovitý  0,9-1,0  SAATEN UNION  vysoký výnos
AUDIT  žlutá  semi-leafles  SR  99  kulatý  0,9-1,0  LIMAGRAIN  vysoký výnos semene i ZH
SAXON  žlutá   semi-leafles  SR  99  válcovitý  0,9-1,0  SELGEN  odolnost napadení plísní hrachu
GAMBIT  žlutá   semi-leafles  PR  104  vejčitý  0,9-1,0  SELGEN  vysoký výnos semene
ESO  žlutá   semi-leafles  PR  101 kulatý  0,9-1,0  SELGEN  odolnost přísuškům
                 

 

JARNÍ LUSKOVINY - POPIS ODRŮD

HRÁCH SETÝ

AUDIT

Registrace v r. 2010. Šlechtitel Selgen a.s. Praha, ŠS Lužany.

 • Žlutosemenná odrůda středně raná s velmi dobrou barevnou vyrovnaností semen

 • Velmi dobrý a stabilní výnos ve všech lokalitách

 • Rostliny jsou středně vysoké až vysoké (102 cm)

 • Odrůda má středně vysokou HTS, velmi vysoký obsah N-látek v semeni a velmi nízkou aktivitu trypsin inhibitoru

 • Velmi dobrý zdravotní stav - odolnost vůči komplexu virových chorob, vysoká odolnost antraknóze a komplexu kořenových chorob, střední odolnost proti plísni šedé a rzi hrachové

 • Výsevek 0,8 - 1,0 MKS

ESO

Registrace v r. 2012. Šlechtitel Selgen a.s. Praha, ŠS Lužany.

 • Žlutosemenná poloraná odrůda typu semi leafles

 • Střední až vyšší rostliny s dobrou odolností poléhání

 • Velmi vysoké výnosy ve všech oblastech

 • Odolný k suchu i jarním mrazíkům

 • Kulatá, barevně vyrovnaná semena

 • Výsevek 0,9 - 1,0 MKS

GAMBIT 

Registrace v r. 2011. Šlechtitel Selgen a.s. Praha, ŠS Lužany.

 • Žlutosemenná poloraná odrůda, typu semi-leafless

 • Nejvyšší hrách v sortimentu (104 cm)

 • Rychlý počáteční růst, ideální pro senáže

 • Semeno vejčitého tvaru

 • Výsevek 0,9 - 1 MKSPELUŠKA JARNÍ

ARVIKA

Registrace v ČR v r. 1972. Šlechtitel Selgen a.s. Praha. Právně chráněná odrůda.

 • Polopozdní plastická odrůda, nenáročná na půdní podmínky, vhodná do šušších oblastí

 • Semeno dosahuje nižší HTS (150 - 160 g)

 • Odolnost poléhání je střední, zdravotní stav je dobrý

 • Výsevek:

 • v luskoobilních směskách

0,4 - 0,5 MKS

 • v čisté kultuře

0,8 - 1,2 MKS

 • u semenářských porostů

0,8 - 1,0 MKS

BOB OBECNÝ

FANFARE

 • Raná odrůda s vysokým výnosem semene

 • Velmi vysoký obsah bílkovin (28,7 %)

 • Vysoká odolnost poléhání, dobrý zdravotní stav

 • Rovnoměrné dozrávání

 • Právně chráněná odrůda

MERKUR

 • Polopozdní, vysoce výkonná odrůda

 • Klasicky, barevně kvetoucí

 • Velmi vysoký výnos semen a velmi vysoká HTS (500 -  550 g)

 • Vhodná odrůda na semeno i píci

 • Vysoká odolnost poléhání

 • Právně chráněná odrůda

LUPINA ÚZKOLISTÁ

KALIF

 • raná, větvící odrůda

 • barva semene bílá

 • velmi tolerantní k fusariózám

 • velmi vhodná do směsí s tritikale

BOREGINE

 • střeně raná odrůda
 • indeterminantního růstového typu
 • rychlý počáteční růst
 • středního vzrůstu (69 cm)
 • kvete bíle se žlutým člunkem
 • semeno bílé osemení, HTS 175 g

  

OZIMÉ LUSKOVINY - NABÍDKA 2024

HRÁCH SETÝ

BALLTRAP

 Zástupce v ČR: Selgen a.s. Praha

 • poloraná až raná odrůda typu semi-leafless
 • žluté kulaté semeno s nízkou HTS
 • vysoká mrazuvzdornost
 • stabilní výnosy ve všech oblastech
 • odolný proti všem rizikovým chorobám
 • rychlý počáteční růst vitálních rostlin - 8,0 bobů
 • cílem jsou přezimující rostliny do výšky 4 cm
 • možné setí i velmi časně na jaře

 

 

 

PELUŠKA OZIMÁ

ARKTA

Vlastník Selgen a.s. Praha. Registrace v ČR v r. 1998

 • Optimální termín sklizně LOS je po rozkvětu pelušky 

 • Dobrá přezimovací schopnost

 • Přesívkový typ

 • Vysoký výnos zelené i suché hmoty

 • Využití v ozimých luskoobilných směskách i v čisté kultuře

 • výsevek:

 • výsevek pelušky ve směsi s obilninou

0,8 MKS pelušky (75 - 100 kg/ha) + 1,5 - 2 MKS obiloviny (75 - 100 kg/ha)

 • výsevek v monokultuře

1,2 MKS (120 - 150 kg/ha)

 • výsevek u množitelského porostu

1,2 MKS (120-150 kg/ha)  ve druhé polovině září, možno i jarní výsev

 

 

Jaké jsou přednosti pěstování luskovin?

 • Vysoká předplodinová hodnota, zlepšují půdní strukturu, působí fytosanitárně

 • Fixace vzdušného dusíku a jeho extrakce do půdy

 • Výborné bílkovinné krmivo na zelenou hmotu i semeno

 • Semena hrachu obsahují 2x vyšší obsah bílkovin než obiloviny (21 – 24 % hrubých bílkovin) – vhodný zdroj pro výživu lidí i zvířat

 • Semena bobu obecného jsou významným bílkovinným komponentem krmiv (obsah N-látek 31 – 33 %)

 • Semena lupiny obsahují 30 - 36 % bílkovin. Lupina neobsahuje antinutriční látky, proto lze její semena zkrmovat přímo, bez tepelné úpravy

 • Průměrný výnos hrubých bílkovin u pelušky 1 t/ha

 • Semena obsahují více nepostradatelných aminokyselin, vyšší obsah vitaminů a minerálních látek než obiloviny

 • Ozimá peluška snáší holomrazy (laboratorní mrazové testy provedené ve VÚRV Ruzyně prokázaly, že se její mrazuvzdornost blíží ozimým dvouřadým ječmenům)

 • Možnost pěstování v monokultuře, ve směsích jako LOS, s podsevem

 • V rámci dotačního ditulu Greening lze jako EFA vyčlenit plochy s plodinami vážícími vzdušný N

Agrotechnická doporučení pro hrách setý jarní

 • Nejvhodnější pro pěstování jsou ŘVO a BVO, v KVO pouze vlhčí plochy.

 • Nejvhodnější jsou středně těžké a těžší půdy, neslévavé, mírně kyselé až neutrální pH.

 • Nejvhodnější je 6-letý cyklus střídání hrachu v OP, min. 4 roky.

 • Na podzim provedeme podmínku a hlubokou orbu.

 • Na jaře následuje klasická příprava půdy, zahrnující většinou smykování a vláčení pro urovnání pozemku, s následnou aplikací průmyslových hnojiv. Pro zajištění vysokého výnosu volíme časný výsev. Hrách snáší mrazíky až do t -6°C.

 • Výsevek 0,9 – 1,0 MKS/ha. Výsev provádíme do hloubky 5 – 7 cm, vzdálenost řádků 10 – 20 cm (z hlediska organizace porostu jsou nejvhodnější obilní řádky 12,5 cm). Po výsevu pozemek uválíme.

 • V sušších oblastech je optimální počet rostlin u listnatých odrůd 80 – 85 rostlin/m2, ve vlhčích oblastech 75 – 80 rostlin/m2. U bezlistých odrůd je toto optimum přibližně o 5 – 10 rostlin/m2 vyšší. Minimální počet rostlin na 1 m2 se udává v sušší oblasti 65 rostlin a ve vlhčí oblasti 60 rostlin. U bezlistých odrůd je minimum o 10 rostlin/m2 vyšší.

 • Startovací dávku N nepoužíváme, nebo pouze výjimečně, a to do 20 kg N/ha ve formě ledku vápenatého. Fosforečné hnojivo aplikujeme v dávce 50 – 70 kg P2O5/ha. Draslem hnojíme většinou v dávce 80 – 120 kg K2O/ha. Vždy se řídíme výsledky AZP.

 • ! Vyšší hladina N v půdě snižuje tvorbu a aktivitu hlízek, a tím se omezuje příjem vzdušného N. Zaorání slámy zvyšuje fixaci N. Při pH < 6,2 vápníme na podzim před orbou mletým vápencem (2 t/ha) – v tomto případě nelze na podzim hnojit P hnojivy. Na půdách, kde se leguminózy dlouho nepěstovaly, je vhodné očkování osiva.

 • Nejvhodnější je přímá sklizeň. Pro výmlat hrachu je nutné snížit počet otáček mlátícího bubnu na 400 – 600 ot./min. Optimální doba pro přímou sklizeň je při vlhkosti zrna 15 – 18 %. Při sklizni při vlhkosti < 14 % stoupá riziko mikropoškození a výrazně klesá klíčivost. Zelenosemenné odrůdy sklízíme pro zachování zelené barvy semen optimálně při vlhkosti okolo 18 %. Žlutosemenné odrůdy sklízíme v plné zralosti.

Agrotechnická doporučení pro hrách ozimý, odr. Enduro

 • Výsev po 15. 10. dle počasí (výška rostlin pro zdárné přezimování do 5 cm).

 • Hloubka výsevu 3 – 4 cm, do dobře zpracované půdy s urovnaným povrchem.

 • HTS 150 – 200 g, výsevek 80 – 95 semen/m2 (tj. výsevek 150 – 190 kg).

 • Výživa – startovací dávka N 40 kg/ha, P 60 kg/ha, K 90 kg/ha.

 • Termín sklizně konec června až počátek července. Sklizňová vlhkost 14 %.

Agrotechnická doporučení pro pelušku jarní

 • ! Je-li pH nižší než 6,2 – vápníme na podzim mletým vápencem. Při předseťové přípravě půdy aplikujeme fosforečné hnojivo v dávce 50 – 70 kg P2O5/ha, K hnojíme v dávce 80 – 120 kg K2O/ha. Hnojení P a K lze provést již na podzim před orbou. Startovací dávku dusíku nepoužíváme, nebo jen do 20 kg/ha na půdách s nízkým obsahem zbytkového N. Pícní porosty zpravidla nehnojíme, a z důvodu krátké vegetační doby ani neošetřujeme chemicky proti plevelům – hustý pícní porost s rychlým vývojem plevele potlačí.

 • Na semeno sklízíme přímou sklizní při vlhkosti 16 – 20 %, kdy semeno bývá tvrdé. Při vlhkosti < 14 % stoupá riziko mikropoškození a rapidně klesá klíčivost.

 • Optimální termín pro pícní sklizeň LOS je po rozkvětu pelušky (tj. pícní zralost – fáze 5.1 objevení se 1. lusku až fáze 5.2 fáze zelených lusků) a na počátku metání obilniny.

Agrotechnická doporučení pro pelušku ozimou

 • Na předplodinu je nenáročná, nejčastěji ji zařazujeme po obilninách.

 • Podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé polovině září a dostatečná hloubka setí (5 až 6 cm).

 • Při pícním využití v monokultuře vyséváme 1,2 MKS/ha (120 až 150 kg/ha pelušky). V ozimých LOS doporučujeme výsev 1,5 až 2 MKS/ha obilniny (tj. 75 až 100 kg/ha obilniny) a 0,6 až 0,8 MKS/ha pelušky (tj. 75 až 100 kg/ha). V pokusech se nejlépe osvědčily směsky s dolním uvedeným výsevkem obilniny a horním uvedeným výsevkem luskoviny. Množitelské porosty určené pro výrobu osiva zakládáme v čisté kultuře na podzim při výsevu 1,2 MKS/ha, lze je však v důsledku přesívkovosti založit i na jaře při výsevu 1 MKS/ha.

 • Po zasetí je vhodné za sucha pozemek uválet, na jaře je nutné v případě povytažení rostlin pozemek co nejdříve po oschnutí opět uválet.

 • Hnojiva aplikuje na podzim v dávce 50 až 70 kg/ha P2O5 ,draslem hnojíme v dávce 80 až 120 kg/ha K2O. Startovací dávku dusíku nepoužíváme, nebo jen do 20 kg N/ha. Přezimované množitelské porosty na jaře přihnojíme nižší dávkou kombinovaného hnojiva.

 • Semenářské porosty sklízíme přímou sklizní – optimální doba je v plné zralosti při vlhkosti zrna 15 až 20 %, při sklizňové vlhkosti pod 14 % stoupá poškození semen a následně snížení klíčivosti. Optimální termín sklizně ozimé LOS je po rozkvětu pelušky a na začátku metání obilniny.

Agrotechnická doporučení pro bob obecný

 • Nejvhodnější oblasti pro pěstování jsou s mírným, spíše chladnějším podnebím, s dostatkem srážek a dobrou zásobou vody v půdě.

 • Nejvhodnější těžší půdy ŘVO a BVO.

 • Příprava půdy se neliší významně od postupu u ostatních jarních luskovin.

 • Bezprostředně před výsevem prokypříme půdu. Bob sejeme co nejdříve na jaře do řádků širokých 15 - 25 cm a do hloubky 6 - 8 cm. Bob snáší přízemní mrazíky do - 4°C v hloubce seťového lůžka.

 • Bob se seje v monokultuře, optimální výsevek při pěstování klasických odrůd na semeno je 450 – 500 tisíc klíčivých semen/ha a 600 – 700 tisíc klíčivých semen/ha u nízkých bělokvětých odrůd. Běžné jsou výsevky od 250 - 350 kg.

 • Hnojiva ve středních dávkách lze aplikovat při předseťové přípravě půdy v dávce 20 – 30 kg P/ha a do 50 kg K/ha, vyšší dávky draslíku nejsou příliš vhodné kvůli negativnímu vlivu na klíčení. Hnojení dusíkem není zpravidla nutné, lze použít startovací dávku do 20 kg/ha v případě nízké zásoby pohotového N.

 • Pro termín sklizně bobu rozhoduje způsob jeho pěstování. U porostů určených k výrobě kvalitní objemné píce je nejčastěji využívána metoda sklizně celých rostlin systémem silážování drtě, tzv. metoda GPS (sušina drť 35 – 40 %).

 • Další způsob pěstování bobu, jako krycí plodiny pro podsev jetelovin, vyžaduje snížení výsevku na 0,4 MKS s využitím širších řádků (24 cm) tak, aby se zachovala světlost porostu. V tomto případě se zpravidla využívá dělená sklizeň. Po dosažení sušiny 20 – 22 % bob doporučujeme posekat na řádky, kde se nechá zavadnout na sušinu 40 – 45 % s následnou sklizní sběrací řezačkou.

 • Sklizeň semenného porostu provádíme v plné zralosti při vlhkosti 20 - 22 %. Dosoušíme na optim. 15 %.