Pícniny

Pícniny

JETEL LUČNÍ

PRO ZÁSEV 2024 NABÍZÍME ODRŮDY JETELE LUČNÍHO: BONUS, BRISK, CHLUMECKÝ, RESPECT

BONUS

 • diploidní raná až středně raná odrůda

 • rychlost jarního růstu je středně vysoká až vysoká, stejně jako rychlost obrůstání po sečích

 • dobrá odolnost proti poléhání

 • velmi dobrá vytrvalost ve druhém užitkovém roce

 • vysoký výnos zelené i suché hmoty

 • velmi dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost proti napadení bílou hnilobou

CHLUMECKÝ

 • diploidní, středně raná odrůda

 • je vícesečná s dobrou vytrvalostí do druhého užitkového roku

 • zdravotní stav průměrný

 • vykazuje dobrý výnos píce i semene

 • plastická odrůda vhodná do všech poloh

RESPECT

BRISK

 

JETEL NACHOVÝ (INKARNÁT)

KARDINÁL

 • jednoletá, jednosečná přezimují jetelovina

 • střední vzrůst, výška rostliny 50cm

 • využití na zelené krmení, komponent Landsberské směsky, meziplodina, na zelené hnojení

 • velmi dobrá zimovzdornost, rychlý jarní vývoj

 • na píci sklizeň v době květu (počátek května) - výnos 35-40 t/ha

 • sklzeň na semeno - výnos 500 až 800 kg/ha

SIGNÁL

 • raná až středně raná odrůda, rychlý jarní růst

 • zlepšená odolnost krčkovým a kořenovým hnilobám
 • využití obdobné jako u odrůdy Kardinál

 

VOJTĚŠKA SETÁ

PRO ZÁSEV 2024 NABÍZÍME ODRŮDY: PÁLAVA

Bližší informace k odrůdám Vám poskytnou naši obchodní zástupci.

Jaké jsou přednosti pěstování jetelovin?

 • Produkce vysoce kvalitní zelené i suché píce

 • Píce je pro zvířata velice chutná a dobře stravitelná, s vysokým obsahem N-látek a vodorozpustných cukrů

 • U jetelů pomalé stárnutí píce (lignifikace) – možno zkrmovat do fáze kvetení bez významného poklesu nutriční hodnoty

 • V monokultuře poskytuje 2 – 3 seče v roce

 • Vhodné pěstování v kombinaci s travami – JTS na orné půdě (vyšší obsah cukrů, snadnější konzervace píce sušením či silážováním, zvýšení počtu užitkových let)

 • Obohacují půdu o vzdušný N a o organickou hmotu z posklizňových zbytků, zlepšují strukturu půdy

 • Vysoká předplodinová hodnota

 Agrotechnická doporučení pro jetel luční

 •  Na podzim provedeme podmítku a střední orbu.

 • Při jarní předseťové přípravě aplikace hnojiv, jemné povrchové zpracování do hl. 2 - 3 cm.

 • Při letním výsevu jetele následuje bezprostředně po sklizni předplodiny střední orba s následným urovnáním a utužením pozemku. Kvalitní příprava půdy s aplikací hnojiv a následným výsevem v čisté kultuře následuje po částečném slehnutí pozemku za 2 až 3 týdny.

 • Jetel luční vyséváme bud na jaře v době setí jarních obilnin a to do krycích plodin, nebo i v letním období po sklizni raných předplodin a to v monokultuře.

 • Dle metodik je optimální výsev pícních porostů u diploidních odrůd 8 MKS/ha (15 - 16 kg jetele/ha) do hloubky 1 - 2 cm při meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm.

 • Vhodnými krycími plodinami jsou krycí plodiny sklizené na zeleno (oves, bob, kukuřice), méně vhodné jsou obilniny na zrno. Při zakládání porostů do obilnin na zrno je nutné snížit výsevek obilí o třetinu až polovinu. V současné době je úspěšně využíván bob sklizený metodou GPS. Do dobrých krycích plodin stačí dle praktických zkušeností výsevek 12 - 14 kg/ha jetele, do obilnin na zrno doporučujeme sít 16 - 18 kg/ha.

 • ! Výsevy je vhodné provádět odděleně napříč řádků krycí plodiny.

 • Dostatečná hustota porostu pro zabezpečení dobrého výnosu semene i pro potlačení plevelů je 100 až 150 rostlin /m2.

 • Do zimy má porost vstupovat obrostlý přízemní růžicí listů.

 • Na jaře je vhodné pozemek opět přiválet, hlavně jsou-li rostliny povytaženy mrazem.

 • Jetel luční není vhodné hnojit dusíkem s výjimkou porostů silně zeslabených, u nichž připadá v úvahu regenerační dávka do 20 kg N/ha ve formě kombinovaného hnojiva po přezimování.

 • Základní hnojení fosforem a draslíkem provádíme na připravený pozemek před výsevem. V následujícím roce na pozemcích se slabší zásobou živin časně na jaře regeneračně přihnojíme směsným P a K hnojivem. Doporučené roční dávky P a K na základě obsahu živin v půdě jsou 35 – 45 kg P/ha a 80 – 100 kg K/ha. Hořčíkem hnojíme na slabě zásobených půdách již k předplodině. Jetel snáší kyselou půdní reakci, je však náročný na vápník jako živinu. Optimální je pH 6, při poklesu pH pod 5,6 vápníme k předplodině. Z mikroprvků reagují semenné porosty dobře na dodání boru a molybdenu.

 • Jetel luční využíváme v čisté kultuře zpravidla dvou až třísečně na jeden užitkový rok. Porosty v druhém užitkovém roce (tj. třetí rok vegetační) se již zaplevelují a jejich pěstování je bez přísevu trav neefektivní.

 • Optimální termín sklizně pícního porostu je na počátku kvetení - zejména při využití na seno či senáž by měla sušina píce převyšovat 18 %.