Obilniny

OZIMÉ OBILNINY - NABÍDKA 2022

PŠENICE OZIMÁ

Odrůda

Kvalita

Ranost

Vzrůst (cm) Pozd. výsev Setí po obil. Přezim. Odnož. Osinat. Výsev MKS/ha Zást. v ČR Rok reg. Poznámka
EXPO E SR 95 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5 SAATEN-UNION 2019 výnosná
ASORY A PP 89 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,6 - 4,7 BOR s r. o.  2019 vhodná do pšísuškové oblasti
BUTTERFLY E PP-P 110 ANO NE DOBRÉ NIŽŠÍ AŽ STŘEDNÍ NE 3,0 - 4,0 BOR 2015 odolnost poléhání
BERNSTEIN E PP 98 ANO ANO STŘEDNÍ STŘEDNÍ NE 2,8 - 4,0 BOR 2015 odolnost poléhání, stabilní kvalita zrna
BOHEMIA A VR 100 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,0 SELGEN 2007 klasový typ, výborná mrazuvzdornost
COLLECTOR C SR 77 ANO NE DOBRÉ VYSOKÉ ANO 2,8 - 3,2 SELGEN 2015 velmi vysoký výnos
DAGMAR A VR 92 NE ANO DOBRÉ VYŠŠÍ NE 3,5 - 4,7 LIMAGRAIN CEC 2012 vysoká HTZ, odolnost poléhání
ELLY E VR 95 NE NE DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5 SELGEN 2010 výborná mrazuvzdornost, i do sušších oblastí
EVINA E PP 101 ANO ANO DOBRÉ VYŠŠÍ NE 3,7 - 4,7 LIMAGRAIN CEC 2011 plastická, vysoká HTZ
FAKIR A PP 91 ANO NE DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,8 - 4,0 SOUFFLET AGRO 2013 suchovzdorná
FRISKY C PP 87 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,3 - 4,1 LIMAGRAIN CEC 2015 odolnost poléhání
ILLUSION A PR 94 ANO NE DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5 SELGEN 2018 vysoká intenzita
JOHNSON C PP 94 NE ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5 SAATEN - UNION 2018 do sušších podmínek
JULIE E R 97 NE NE DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,0 SELGEN 2014 vysoká HTZ, stabilní kvalita
LEAR C P 90 NE ANO STŘEDNÍ VYSOKÉ NE 3,5 - 4,7

LIMAGRAIN CEC

2010 vysoký výnos ve všech oblastech
LG IMPOSANTO A PP 101 ANO ANO DOBRÉ VYSOKÉ NE 3,3 - 4,7 LIMAGRAIN CEC 2017 excelentní výnos, odolnost poléhání a vyzimování
MOSCHUS C PP 98 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5 LIMAGRAIN CEC 2015 vynikající výnos
LG MOCCA C PR 93 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5

LIMAGRAIN CEC

2019 výnosná
LG ORLICE B PP-P 86 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5 LIMAGRAIN CEC 2019 vysoký výnosový potenciál
MEGAN A VR 93 NE ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 3,8 SELGEN 2020 dobrá mrazuvzdornost, nejranější odrůda
MERCEDES C R 85 ANO ANO DOBRÉ VYSOKÉ NE 3,2 - 3,5 SELGEN 2021 odolná vůči virózám
PATRAS A PP 87 NE ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,8 - 4,0 SAATEN - UNION 2013 snáší přísušky
POTENZIAL A PR 90 ANO ANO STŘEDNÍ VYSOKÉ NE 3,2 - 4,5 SAATEN - UNION 2009 plastická, vyšší počet zrn v klase
PIRUETA A R 91 NE ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,5 - 4,5 SAATEN-UNION 2019 výnosná
RGTDEPOT A PP 87 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 2,2 - 4 RAGT CZECH 2020 velmi vysoký výnos, vysoká HTZ, velmi dobrá mrazuvzdornost
RGT REFORM A PP 81 ANO ANO DOBRÉ VYSOKÉ NE 3,0 - 4,5 RAGT CZECH 2016 mrazuvzdorná
RGT SACRAMENTO C SR 87 ANO NE DOBRÉ VYŠŠÍ ANO 3,0 - 4,2 RAGT CZECH 2017 vysoký výnos, tolerantní přísuškům
RIVERO B PP 89 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,0 - 3,8 SAATEN - UNION 2016 mrazuvzdornost, vysoký výnos
SHERIFF C PP 92 ANO ANO DOBRÉ VYSOKÉ NE 3,1 - 4,5 LIMAGRAIN CEC 2017 špičkový výnos především v BVO, odolnost poléhání
SOFRU A VR 78 ANO ANO DOBRÉ VYSOKÉ ANO 3,5 - 4,0 CAUSSADE 2015 výnos tvořen velkým počtem klasů
SOLINDO CS B R 84 NE ANO DOBRÉ STŘEDNÍ ANO 3,8 - 4,0 CAUSSADE OSIVA 2017 tolerantní jarním přísuškům, výnosná
SOSTHENE A R 79 NE NE DOBRÉ NIŽŠÍ NE 4,0 - 4,5 CAUSSADE OSIVA 2014 rychlý počáteční růst, střední HTZ
TONNAGE C PP 85 ANO ANO DOBRÉ VYSOKÉ NE 3,0 - 4,0 SAATBAU 2016 vysoce výnosná
TURANDOT A PP 98 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 3,0 - 4,0 SELGEN 2012 vysoká HTZ, výsev i po kukuřici
VANESSA C PR 83 ANO ANO DOBRÉ STŘEDNÍ NE 4,0 - 4,5 SELGEN 2013 vysoké výnosy, krmné i pečivárenské účely
VARIATTO A R 81 NE ANO DOBRÉ VYSOKÉ ANO 3,0 - 4,5 RAGT CZECH 2015 intenzivní odr.

Vysvětlivky: E - elitní, A - kvalitní, B - chlebová, C - pečivárenská, VR - velmi raná, R - raná, PP - polopozdní, P - pozdní; pozn. všechny odrůdy právně chráněné

 

JEČMEN OZIMÝ

Odrůda Typ Kvalita Ranost Vzrůst Pozdní výsev Přezimování Odnožování Výsevek MKZ/ha Zástupce v ČR Rok registrace Poznámka
KWS KOSMOS 6 řadý KRMNÝ PP STŘEDNÍ ANO VELMI DOBRÉ VYSOKÉ 3,4 - 3,6 SOUFFLET AGRO 2015 velmi dobrá mrazuvzdornost, odolnost lámavosti stébla, velmi vysoký výnos a podíl PZ
KWS MERIDIAN 6 řadý KRMNÝ SR STŘEDNÍ NE VELMI DOBRÉ VYŠŠÍ 3,5 - 4 SOUFFLET AGRO 2011 velký počet produktivních stébel s vysokou HTZ
LAURIN 6 řadý KRMNÝ SR STŘEDNÍ AŽ VYSOKÝ NE VELMI DOBRÉ VYŠŠÍ 3,0 -- 4,0 SELGEN 2017 vysoký výnos, výborný zdravotní stav
LG TRIUMPH 6 řadý KRMNÝ PP STŘEDNÍ NE DOBRÉ VYŠŠÍ 3,5 - 4,3 LIMAGRAIN CEC 2017 vysoký výnos, vynikající zdravotní stav, odolnost poléhání
LG ZORRO 6 řadý KRMNÝ SR STŘEDNÍ NE DOBRÉ VYŠŠÍ 3,5 - 4,3 LIMAGRAIN CEC 2014 výnosná, odolná virózám
SANDRA 2 řadý KRMNÝ R NÍZKÝ ANO DOBRÉ VYSOKÉ 3,0 - 3,8 VP AGRO 2011 velmi vysoký výnos, HTZ 60 g, výborný zdravotní stav
KWS HIGGINS 6 řadý KRMNÝ SR STŘEDNÍ NE DOBRÉ VYŠŠÍ 3,5 - 4,3 SOUFFLET AGRO 2012 výnosná, odolná proti virózám

Vysvětlivky: R- raný, PR - poloraný, SR - středně raný, PP - polopozdní, P - pozdní; pozn. všechny odrůdy právně chráněné

ŽITO OZIMÉ

Odrůda Typ Kvalita Ranost Vzrůst Pozdní výsev Přezimování Výsevek MKZ/ha Zástupce v ČR Rok registrace Poznámka
AVENTINO* L POTR. SR STŘEDNÍ ANO DOBRÉ 3,0 - 4 SELGEN 2002 vysoká HTZ, odolnost poléhání
DAŇKOWSKIE TURKUS S P/K/BP R VYŠŠÍ ANO DOBRÉ 2,8 - 3 SELGEN 2016 odolnost poléhání, vynikající výnos
GONELLO H POTR./KRM. SR NIŽŠÍ ANO DOBRÉ 2 - 3,0 SOUFFLET AGRO 2011 zvýšená tvorba pylu, vhodná pro bioplyn
HERAKLES S POTR./KRM. SR STŘEDNÍ NE VELMI DOBRÉ 2 - 2,5 RAGT CZECH 2007 snáší lehčí půdy, střední odolnost poléhání
KWS TAYTO H P PP STŘEDNÍ NE DOBRÉ 2,0 - 3,0 SOUFFLET AGRO 2020 výnosná
LESAN T P SR VYSOKÝ ANO DOBRÉ 2,8 - 3,2 VUP TROUBSKO 2003 přesívkový typ, GPS, meziplodina
TURBOGREEN T K/BP SR STŘEDNÍ ANO DOBRÉ 2,8 - 3,2 SOUFFLET AGRO 2017 vylepšený zdravotní stav, bohaté olistění

Vysvětlivky: H - hybridní odrůda, L - odrůda typu populace, S - syntetická populace, T - žito trsnaté, SR - středně raná, PP - polopozdní; * právně chráněná odrůda

TRITIKALE OZIMÉ

Odrůda Typ Ranost Vzrůst Pozdní výsev Přezimování Výsevek MKZ/ha Zástupce v ČR Rok registrace Poznámka
CEDRICO* P PP NÍZKÝ ANO DOBRÉ 4 -4,5 VP AGRO 2017 velmi vysoký výnos, vysoká mrazuvzdornost, nepoléhá
KINERIT* P R NÍZKÝ ANO DOBRÉ 3,5- 4,5 SELGEN 2009 vysoká HTZ, dobře odnožuje, odolnost poléhání
ORINOKO P SR STŘEDNÍ ANO VELMI DOBRÉ 2,5 -3,0 OSEVA AGRO BRNO 2019 výnosná

Vysvětlivky: P - pšeničný typ, Ž - žitný typ, P/Ž - pšenično-žitný typ, R - raný, SR - středně raný, PP - polopozdní; * právně chráněná odrůda

Agrotechnická doporučení pro tritikale ozimé

 • Příprava půdy je podobná jako pro pšenici a řídí se podle předplodiny, tritikale dobře reaguje na minimální zpracování, tj. mělké kypření půdy do hloubky 8 – 10 cm místo orby, zejména po pozdě sklizených předplodinách.

 • Termín výsevu je třeba dodržet mezi 15. 9. – 10. 10., setí po 20. 10. zvyšuje riziko vyzimování. Výsevek do 3 MKZ/ha je v lepších podmínkách dostačující, v horších podmínkách 3,5 MKZ/ha, a pouze ve zhoršených podmínkách 4 MKZ/ha.

 • Hnojení N je možné vedle regenerační dávky rozdělit na produkční (ve sloupkování) a pozdní (v metání). Celková doporučená dávka je 50 - 70 kg/ha, po slabších předplodinách 70 - 90 kg/ha. Podzimní hnojení N není zpravidla nutné.

 • Včasná sklizeň je důležitá z hlediska krátkého posklizňového dozrávání, aby nedošlo k porůstání zrna a tím snížení nutriční hodnoty.

Agrotechnická doporučení pro ječmen ozimý

 • Z hlediska zařazení v OP je nejvyšších výnosů dosahováno po luskovinách.

 • Pro ozimý ječmen je základem dobré přípravy půdy a správného založení porostu tradiční zpracování půdy se středně hlubokou orbou.

 • Vhodný termín výsevu dává ozimému ječmeni možnost začít odnožovat na podzim, přitom nepřerůst a otužením se připravit na přezimování. Pro většinu pěstovaných odrůd je v ŘVO a BVO vhodný termín setí mezi 15. a 25. 9. Obecně lze považovat za hrubou chybu setí před 10. 9. a po 5. 10.

 • Výsevní množství by nemělo překročit 4 MKZ/ha, u semenářských porostů 3,5 MKZ/ha. V přehoustlých porostech se zkracuje klas, snižuje se HTZ, zvyšuje poléhavost porostu a dochází k výnosové depresi.

 • Ozimý ječmen patří k plodinám méně náročným na výživu. Praxí je často považován za „doběrnou“ plodinu, je většinou pěstován extenzivně, s minimálními vstupy, na základní dávce hnojení a při minimálním využití pesticidů. Pro základní intenzitu pěstování lze doporučit celkovou dávku dusíku 60 až 90 kg/ha ve 2 až 3 termínech (1. 30 kg základní dávka před setím v NPK, 2. 30 kg regenerační v ledkové formě, 3. dle stavu porostu i „produkční“ dávka, kde je možné použít i tekutá hnojiva), bez použití fungicidů a morforegulátorů. Při zvýšené intenzitě pěstování použijeme dávku dusíku navýšenou o 20 - 30 kg (zvýšením regenerační a produkční dávky) s aplikací minimálně 1, optimálně 2 fungicidů a s použitím morforegulátoru.

Agrotechnická doporučení pro žito ozimé

 • Žito není příliš náročné na předplodinu (optimálně zařazení po luskovinách, jetelovinách, raných bramborách, řepce, lze zařadit i po horších předplodinách, jakými jsou např. obilniny).

 • U ozimého žita jsou v současnosti využívány dva typy odrůd.
  1. Odrůdy typu volně se opylujících populací, které jsou plastičtější, málo náročné na podmínky pěstování a na intenzitu agrotechnických opatření. Je u nich jednodušší a také levnější výroba osiva. Mají však menší výnosy. Délka stébla těchto odrůd je střední až delší, a proto jsou náchylnější k poléhání a je proto účelné u nich používat morforegulátory.

 • 2. Odrůdy hybridní, využívající principu heterózního efektu k dosahování zvýšeného výnosu zrna (oproti odrůdám populačním asi o 10 až 15 %). Vyššího výnosu zrna je dosahováno díky vyššímu počtu zrn v klase a schopnosti zvýšeného produktivního zahuštění porostu. Zrno těchto odrůd je však drobnější, s nižší HTS a nižší mlynářskou výtěžností. Většinou mají nižší odolnost proti plísni sněžné a listovým houbovým chorobám. Problémem bývá v některých letech zvýšený výskyt námele v klasech. Odrůdy mají kratší stéblo s dobrou odolností proti poléhání. U hybridních odrůd je složitější výroba osiva, která zvyšuje cenu osiva pro spotřebitele. Toto zvýšení je částečně kompenzováno potřebou nižšího výsevku.

 • Doporučená hloubka výsevu v rozmezí asi 2,5 až 4 cm. Optimální je co nejmenší meziřádková vzdálenost, která umožňuje vytvořit rostlině optimální úživný prostor. Není příliš dobré, pokud je meziřádková vzdálenost větší než 12 cm.
  Rostlina žita na počátku zimy by měla mít optimálně vytvořeny alespoň 2 až 3 odnože (žito tvoří výnos převážně na podzimních odnožích) a měla by mít relativně krátké, pevné, k zemi přitisknuté listy. Porost by měl být kompletní, dobře zapojený.

 • V polohách do 400 m.n.m. je konečný termín výsevu žita 5. 10., v polohách 400 – 500 m.n.m. 30. 10., v polohách 500 – 600 m.n.m. 25. 9., nad 600 m.n.m.20. 9.

 • Pro všechny odrůdy typu populace se doporučuje výsevek v množství 3,0 až 3,5 MKZ/ha v příznivých podmínkách a 3,5 až 4,0 MKZ/ha v méně příznivých podmínkách. V mimořádně nepříznivých podmínkách nebo při opožděném setí je vhodné zvýšit výsevek asi o 0,5 MKZ/ha (120 až 150 kg). U hybridních odrůd žita se doporučuje snížit výsevek asi o 0,5 až 1 MKZ/ha vzhledem k intenzivnějšímu odnožování rostlin těchto odrůd. Výsevek u těchto odrůd může být v některých případech i nižší než 100 kg osiva na 1 ha.

 • Žito je obilnina, která není náročná na intenzívní výživu. Dusík před setím nedodáváme buď vůbec (po dobré předplodině), nebo jen v nízké dávce (20 až 30 kg N/ha), aby jej byly schopny malé rostlinky využít. Jarní hnojení dusíkem v regenerační dávce co nejdříve v období odnožování. Použijeme dávku asi 30 až 40 kg N/ha a to ve formě granulovaného LAV. Další přihnojení (produkční) dusíkem provedeme v období sloupkování (BBCH 32 až 37) opět v dávce 30 až 40 kg N/ha. Je možné použít hnojivo v pevné i kapalné formě. Třetí jarní přihnojení není zpravidla u žita potřebné. Celková dávka dusíku během vegetace by měla být asi 70 až 90 kg N/ha.

 • Významným intenzifikačním faktorem u žita je použití morforegulátorů. Ty u žita používáme především pro zkrácení a zpevnění stébla a zabránění předčasnému a silnému poléhání. Použití morforegulátorů pro zahuštění porostu a vyrovnání odnoží aplikací v období odnožování (BBCH 25 až 29) není zpravidla u žita žádoucí, a to především u hybridních odrůd. Jako vysoce efektivní se jeví aplikace morforegulátorů v období intenzívního dlouživého růstu stébla, tj. na konci sloupkování (BBCH 37 až 45). Je třeba použít morforegulátorů na bázi etephonu. Přípravky se aplikují v dávce 1,0 až 1,25 l/ha. Použití morforegulátorů je účelné v podmínkách vyšší intenzity. Naopak v podmínkách méně intenzívních, kde nehrozí silné a předčasné poléhání je lépe morforegulátory nepoužívat.