Obilniny

OZIMÉ OBILNINY - NABÍDKA 2024

PŠENICE OZIMÁ

Odrůda

Kvalita

Ranost

Vzrůst (cm) Pozd. výsev Setí po obil.   Odnož. Osinat.     Výsev kg/ha    Zást. v ČR   Poznámka
DAGMAR A R 90-100 ANO ANO   VYSOKÉ NE 180-240 LIMAGRAIN   plastická odrůda vhodná do všech výr. oblastí i pro pozdní setí
LG ABSALON A VR 85 ANO ANO   VYSOKÉ    NE 180-240 LIMAGRAIN   raná výnosná odrůda i do teplejších a sušších oblastí,odolná proti poléhání
AVENUE B/NR VR 70 NE ANO   VYSOKÉ NE 180-240 LIMAGRAIN   nejranější odrůda ozimé pšenice v ČR i SR, řešení letních meziplodin
LG MONDIAL B/C PR 95-100 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 LIMAGRAIN   špičkový výnos, velmi dobrá zimovzdornost,vynikající zdrav. stav
IZALCO CS E VR 92 ANO ANO   STŘEDNÍ ANO 180 - 240 LIDEA   velmi dobré výnosy,  odolnost proti braničnatkám, rzi plevové a fuzáriím. 
LG MOCCA B/C P 85-90 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 LIMAGRAIN   špičkový výnos ve všech oblastech,vhodná pro setí po obilnině
LG LUNARIS C PP 90-95 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 LIMAGRAIN    velmi výnosná krmná odrůda,odolná padlí,rzi plevové,pšeničné i travní
IRUN B SR/PP 87 ANO ANO   VYŠŠÍ NE 180-240 LIDEA   vysoká odolnost vůči rzím,braničnatám a padlí,vysoká odnož. schopnost
NETTA B R 93 ANO ANO   VYŠŠÍ NE 180-240 SELGEN   ideální předplodina pro řepku,výborná odolnost k poléhání,mrazuvzdorná
DYNAMITE B R 100 ANO ANO   VYŠŠÍ NE 180-240 SELGEN   vynikající výnos ve všech oblastech,velmi dobré odnožování,vhodná i do sušších oblastí
FRISKY B/C PP 88-90 ANO ANO   VYŠŠÍ NE 180-240 LIMAGRAIN    vysoký a stabilní výnos,vynikající krmná kvalita,specialista pro pozdní setí,
ILLUSION A PR 94 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 SELGEN   stabilní potravinářská jakost i v těžších podmínkách,nepoléhá,vysoká mrazuvzdornost
JOHNSON C PP 85-94 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 SAATEN - UNION   vysoká odolnost proti poléhání,dlouhý klas s velmi vysokým počtem zrn,
JULIE E R 97 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 SELGEN   velmi vysoký výnos ve všech výrob.oblastech,odolává přísuškům,odolává poléhání
LG IMPOSANTO A PP 101 NE ANO   VYSOKÉ NE 180-240 LIMAGRAIN CEC   excelentní výnos, odolnost poléhání a vyzimování
KALBEX C R 92 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 SELGEN   nadprůměrně zdravá odrůda s vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech
PETRONELA B PR 93 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 SELGEN   odolná suchu,vysoká mrazuvzdornost a objemová hmotnost,velmi odolná virózám
LORIEN B R 93 ANO NE   STŘEDNÍ ANO 180-240 SELGEN   rané, osinaté a výnosné "B" do sucha,velmi vysoký výnos v kukuř. a řep. oblasti
MERCEDES C R 85 ANO ANO   VYSOKÉ NE 180-240 SELGEN   velmi výnosná odrůda,výborný zdrav. stav,vhodná do sušších oblastí,odolná virózám
GENTLEMAN B PP 88 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 RWA-CZECHIA   velmi vysoké výnosy zejm. v přísuškových lokalitách,excelentní zdrav. stav
POTENZIAL A PR 90 ANO ANO   VYSOKÉ NE 180-240 SAATEN - UNION   plastická, vyšší počet zrn v klase,výnosná odrůda
ASORY A PP 89 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 RWA-CZECHIA   vhodná do přísuškových oblastí, pro pozdní výsevy, výborný zdravotní stav
ASKABAN A PP 97 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 SAATEN - UNION   stabilní pekařská jakost,vysoký výnos a mrazuvzdornost, vysoká plasticita
RGT REFORM A PP 81 ANO ANO   VYSOKÉ NE 180-240 RAGT CZECH   mrazuvzdorná,vysoký výnos ve všech oblastech,vanikajísí zdrav. stav list. plochy i klasu
PALLAS A SR 101 ANO ANO   VYŠŠÍ ANO 180-240 SAATEN - UNION   nenáročná na půdní podmínky i na termín setí,výborné potravinářské parametry
RGT REVOLVER C PP střední ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 RAGT CZECH   dobrá odnožovací schopnost,odolná proti fuzáriím, rzím,padlí i braničnatkám
RGT PONTICUS E PP 90 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 VP AGRO   vysoká mrazuvzdornost,výborná odolnost poléhání,zrno středně velké
SOFRU A/B VR 78 ANO ANO   VYSOKÉ ANO 180-240 LIDEA   výborně kombinuje výnos a ranou sklizeň,vyniká v suchu,
SOLINDO CS B SR 84 ANO ANO   STŘEDNÍ ANO 180-240 LIDEA   stabilní potrav. kvalita,mimořádně zdravá,vyniká i v extenzivních podmínkách 
KWS KEITUM C PR 90 ANO ANO   NIŽŠÍ NE 180-240 SOUFFLET AGRO   výborný zdrav. stav,lze pěstovat po kukuřici,moderní odrůda s výhodným agronom. profilem
TURANDOT A PP 98 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 SELGEN   vysoká HTZ, výsev i po kukuřici
VIRIATO A R 81 NE ANO   VYSOKÉ ANO 180-240 VP AGRO   špičkový výnos ve všech výr. oblastech,ideální předplodina pro řepku,osinatá,
GORDIAN B PP 83 ANO ANO   STŘEDNÍ NE 180-240 RWA-CZECHIA   nadprůměrný zdravotní stav, velmi vysoká odolnost poléhání

Vysvětlivky: E - elitní, A - kvalitní, B - chlebová, C - pečivárenská, VR - velmi raná, R - raná, SR - středně raná, PR - poloraná, PP - polopozdní, P - pozdní; pozn. všechny odrůdy právně chráněné

 

JEČMEN OZIMÝ

Odrůda Typ Kvalita Ranost Vzrůst Pozdní výsev   Odnožování Výsevek kg/ha Zástupce v ČR   Poznámka
RUMCAJS 6 řadý KRMNÝ R 100cm ANO   VYŠŠÍ 180-220 SELGEN   vysoký a vyrovnaný výnos ve všech oblastech,velmi dobrý zdrav. stav,méně odolný proti vymrznutí
SU ELLEN 6 řadý KRMNÝ R 95cm ANO   STŘEDNÍ 180-220 SAATEN-UNION   vynikající výnosnost zrna,mimořádná ranost,výborná tolerance k suchu,lze pěstovat po obilnině
NEPTUN 2 řadý KRMNÝ PP 86cm ANO   VYSOKÉ 180-220 SELGEN   odrůda výborná proti poléhání
LG TRIUMPH 6 řadý KRMNÝ PP 95-100cm NE   VYŠŠÍ 180-220 LIMAGRAIN   velmi vysoký výnos, výborný zdravotní stav, odolnost poléhání,vhodný i po obilovině
SANDRA 2 řadý KRMNÝ R 90cm ANO   VYSOKÉ 180-220 VP AGRO   vysoký výnos zrna a předního zrna,vysoký výnos ve všech oblastech pěstování, vysoká odnoživost

Vysvětlivky: R- raný, PR - poloraný, SR - středně raný, PP - polopozdní, P - pozdní; pozn. všechny odrůdy právně chráněné

ŽITO OZIMÉ

Odrůda Typ Kvalita Ranost Vzrůst Pozdní výsev   Výsevek kg/ha Zástupce v ČR   Poznámka
MIRANOS H POTR./KRM. SR STŘEDNÍ ANO   70-120 SELGEN   mimořádně plastická odrůda vhodná do všech výrob. oblastí,snáší kyselé půdy i horší půdní výživu,
DAŇKOWSKIE TURKUS S P/K/BP R VYŠŠÍ ANO   70-120 SELGEN   žito typu populace s velmi vysokým výnosem, kvalitní zrno s vysokou HTZ,velmi dobrý zrdav. stav +odolná poléhání
GONELLO H POTR./KRM. SR NIŽŠÍ ANO   70-120 SOUFFLET AGRO   zvýšená tvorba pylu, vhodná pro bioplyn
HERAKLES S POTR./KRM. SR STŘEDNÍ ANO   70-120 VP AGRO   určena ke sklizni na zrno,robustní rostlina vhodná i jako silážní žito,vhodné pro sklizeň v květnu,dobrý zdrav. stav,
KWS TAYO H POTRAVINA PP STŘEDNÍ NE   70-120 SOUFFLET AGRO   pevné stéblo, nadprům. odolné vůči poléhání a proti padlí,kvalitativ. parametry předurčena k pekařskému využití i na GPS
LESAN T POTRAVINA SR VYSOKÝ ANO   80-200 VUP TROUBSKO   přesívkový typ,možnost podzim. nebo jarního zásevu především pro pícní využití,na zrno nebo do směsí
KWS ROTOR H POTR PP STŘEDNÍ ANO   70-120 SOUFFLET AGRO   odolná proti napadení padlím,středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a hnědou rzivostí žita

Vysvětlivky: H - hybridní odrůda, L - odrůda typu populace, S - syntetická populace, T - žito trsnaté, SR - středně raná, PP - polopozdní; * právně chráněná odrůda

TRITIKALE OZIMÉ

Odrůda Typ Ranost Vzrůst Pozdní výsev   Výsevek kg/ha  Zástupce v ČR   Poznámka
CEDRICO* P PP 99cm ANO   180-230 VP AGRO   velmi vysoký výnos, vysoká mrazuvzdornost, nepoléhá
KINERIT* P PP 123cm ANO   180-230 SELGEN   velmi dobrá odolnost list. skvrnitostem a rzím, odolná k porůstání v klase, dobré číslo poklesu
ORINOKO P SR 110cm  ANO   180-230 OSEVA AGRO BRNO   vynikající zdrav. stav, velmi vysoký výnos+odolnost proti poléhání,velmi dobrá mrazuvzdornost
BREHAT P SR 123cm ANO   180-230 SELGEN   velmi dobrá odnož. schopnost+odolnost vůči většině houb. chorob, odolná proti poléhání, vhodná do horších půd.podmínek 
DICAPRIO   PR 116cm ANO   180-230 PEO SEEDS   odolnost proti napadení rzí plevovou a proti napadením padlím travním na listu, dobře odolná proti poléhání, zrno stř. velké 

Vysvětlivky: P - pšeničný typ, Ž - žitný typ, P/Ž - pšenično-žitný typ, R - raný, SR - středně raný,PR - poloraný, PP - polopozdní; * právně chráněná odrůda

Agrotechnická doporučení pro tritikale ozimé

 • Příprava půdy je podobná jako pro pšenici a řídí se podle předplodiny, tritikale dobře reaguje na minimální zpracování, tj. mělké kypření půdy do hloubky 8 – 10 cm místo orby, zejména po pozdě sklizených předplodinách.

 • Termín výsevu je třeba dodržet mezi 15. 9. – 10. 10., setí po 20. 10. zvyšuje riziko vyzimování. Výsevek do 3 MKZ/ha je v lepších podmínkách dostačující, v horších podmínkách 3,5 MKZ/ha, a pouze ve zhoršených podmínkách 4 MKZ/ha.

 • Hnojení N je možné vedle regenerační dávky rozdělit na produkční (ve sloupkování) a pozdní (v metání). Celková doporučená dávka je 50 - 70 kg/ha, po slabších předplodinách 70 - 90 kg/ha. Podzimní hnojení N není zpravidla nutné.

 • Včasná sklizeň je důležitá z hlediska krátkého posklizňového dozrávání, aby nedošlo k porůstání zrna a tím snížení nutriční hodnoty.

Agrotechnická doporučení pro ječmen ozimý

 • Z hlediska zařazení v OP je nejvyšších výnosů dosahováno po luskovinách.

 • Pro ozimý ječmen je základem dobré přípravy půdy a správného založení porostu tradiční zpracování půdy se středně hlubokou orbou.

 • Vhodný termín výsevu dává ozimému ječmeni možnost začít odnožovat na podzim, přitom nepřerůst a otužením se připravit na přezimování. Pro většinu pěstovaných odrůd je v ŘVO a BVO vhodný termín setí mezi 15. a 25. 9. Obecně lze považovat za hrubou chybu setí před 10. 9. a po 5. 10.

 • Výsevní množství by nemělo překročit 4 MKZ/ha, u semenářských porostů 3,5 MKZ/ha. V přehoustlých porostech se zkracuje klas, snižuje se HTZ, zvyšuje poléhavost porostu a dochází k výnosové depresi.

 • Ozimý ječmen patří k plodinám méně náročným na výživu. Praxí je často považován za „doběrnou“ plodinu, je většinou pěstován extenzivně, s minimálními vstupy, na základní dávce hnojení a při minimálním využití pesticidů. Pro základní intenzitu pěstování lze doporučit celkovou dávku dusíku 60 až 90 kg/ha ve 2 až 3 termínech (1. 30 kg základní dávka před setím v NPK, 2. 30 kg regenerační v ledkové formě, 3. dle stavu porostu i „produkční“ dávka, kde je možné použít i tekutá hnojiva), bez použití fungicidů a morforegulátorů. Při zvýšené intenzitě pěstování použijeme dávku dusíku navýšenou o 20 - 30 kg (zvýšením regenerační a produkční dávky) s aplikací minimálně 1, optimálně 2 fungicidů a s použitím morforegulátoru.

Agrotechnická doporučení pro žito ozimé

 • Žito není příliš náročné na předplodinu (optimálně zařazení po luskovinách, jetelovinách, raných bramborách, řepce, lze zařadit i po horších předplodinách, jakými jsou např. obilniny).

 • U ozimého žita jsou v současnosti využívány dva typy odrůd.
  1. Odrůdy typu volně se opylujících populací, které jsou plastičtější, málo náročné na podmínky pěstování a na intenzitu agrotechnických opatření. Je u nich jednodušší a také levnější výroba osiva. Mají však menší výnosy. Délka stébla těchto odrůd je střední až delší, a proto jsou náchylnější k poléhání a je proto účelné u nich používat morforegulátory.

 • 2. Odrůdy hybridní, využívající principu heterózního efektu k dosahování zvýšeného výnosu zrna (oproti odrůdám populačním asi o 10 až 15 %). Vyššího výnosu zrna je dosahováno díky vyššímu počtu zrn v klase a schopnosti zvýšeného produktivního zahuštění porostu. Zrno těchto odrůd je však drobnější, s nižší HTS a nižší mlynářskou výtěžností. Většinou mají nižší odolnost proti plísni sněžné a listovým houbovým chorobám. Problémem bývá v některých letech zvýšený výskyt námele v klasech. Odrůdy mají kratší stéblo s dobrou odolností proti poléhání. U hybridních odrůd je složitější výroba osiva, která zvyšuje cenu osiva pro spotřebitele. Toto zvýšení je částečně kompenzováno potřebou nižšího výsevku.

 • Doporučená hloubka výsevu v rozmezí asi 2,5 až 4 cm. Optimální je co nejmenší meziřádková vzdálenost, která umožňuje vytvořit rostlině optimální úživný prostor. Není příliš dobré, pokud je meziřádková vzdálenost větší než 12 cm.
  Rostlina žita na počátku zimy by měla mít optimálně vytvořeny alespoň 2 až 3 odnože (žito tvoří výnos převážně na podzimních odnožích) a měla by mít relativně krátké, pevné, k zemi přitisknuté listy. Porost by měl být kompletní, dobře zapojený.

 • V polohách do 400 m.n.m. je konečný termín výsevu žita 5. 10., v polohách 400 – 500 m.n.m. 30. 10., v polohách 500 – 600 m.n.m. 25. 9., nad 600 m.n.m.20. 9.

 • Pro všechny odrůdy typu populace se doporučuje výsevek v množství 3,0 až 3,5 MKZ/ha v příznivých podmínkách a 3,5 až 4,0 MKZ/ha v méně příznivých podmínkách. V mimořádně nepříznivých podmínkách nebo při opožděném setí je vhodné zvýšit výsevek asi o 0,5 MKZ/ha (120 až 150 kg). U hybridních odrůd žita se doporučuje snížit výsevek asi o 0,5 až 1 MKZ/ha vzhledem k intenzivnějšímu odnožování rostlin těchto odrůd. Výsevek u těchto odrůd může být v některých případech i nižší než 100 kg osiva na 1 ha.

 • Žito je obilnina, která není náročná na intenzívní výživu. Dusík před setím nedodáváme buď vůbec (po dobré předplodině), nebo jen v nízké dávce (20 až 30 kg N/ha), aby jej byly schopny malé rostlinky využít. Jarní hnojení dusíkem v regenerační dávce co nejdříve v období odnožování. Použijeme dávku asi 30 až 40 kg N/ha a to ve formě granulovaného LAV. Další přihnojení (produkční) dusíkem provedeme v období sloupkování (BBCH 32 až 37) opět v dávce 30 až 40 kg N/ha. Je možné použít hnojivo v pevné i kapalné formě. Třetí jarní přihnojení není zpravidla u žita potřebné. Celková dávka dusíku během vegetace by měla být asi 70 až 90 kg N/ha.

 • Významným intenzifikačním faktorem u žita je použití morforegulátorů. Ty u žita používáme především pro zkrácení a zpevnění stébla a zabránění předčasnému a silnému poléhání. Použití morforegulátorů pro zahuštění porostu a vyrovnání odnoží aplikací v období odnožování (BBCH 25 až 29) není zpravidla u žita žádoucí, a to především u hybridních odrůd. Jako vysoce efektivní se jeví aplikace morforegulátorů v období intenzívního dlouživého růstu stébla, tj. na konci sloupkování (BBCH 37 až 45). Je třeba použít morforegulátorů na bázi etephonu. Přípravky se aplikují v dávce 1,0 až 1,25 l/ha. Použití morforegulátorů je účelné v podmínkách vyšší intenzity. Naopak v podmínkách méně intenzívních, kde nehrozí silné a předčasné poléhání je lépe morforegulátory nepoužívat.